Välkommen till Högre Höjder Ropeaccess AB!

Högre Höjder AB erbjuder inspektion och reparation av vindkraftverk.

Takarbeten · Fasadarbeten · Underhåll · Konsult · Utbildning

Hängrännor och stuprör · Takmålning · Snöskottning/istappar

Skyltuppsättning · Besiktning · Fönsterputsning

Vad är Högre Höjder Ropeaccess AB?
Högre Höjder Ropeaccess AB arbetar med rope access/avancerad repteknik. Detta är en uppsättning tekniker och system där rep och specialutrustning används för arbete på höga höjder och andra svårtillgängliga platser. Rope access har utvecklats från klättring och grottforskning till att bli industriellt anpassat. Högre Höjder Ropeaccess AB utför arbeten på tak och fasader och andra höga höjder, till exempel rensning av hängrännor och stuprör, målning av tak, lagning av puts, fasadtvätt, snöskottning. Läs mer om vad vi erbjuder under vad vi gör.

Varför Högre Höjder Ropeaccess AB?
Inom Högre Höjder Ropeaccess AB kombineras optimal utrustning och teknik med högt kunnande för att upprätthålla ett flexibelt, kostnadseffektivt och säkert system som är designat för att lösa accessproblem där konventionell utrustning inte räcker till.

  • Flexibelt
Rope access kan användas inom en mängd olika miljöer och uppdrag – allt från villatak till höghusfasader till vindkraftverk till Öresundsbron. Få traditionella metoder som till exempel byggnadsställningar, skylifts eller stegar kan tävla med de specialanpassade lösningar som kan skapas med hjälp av rope access.

  • Kostnadseffektivt
Rope access-system installeras och demonteras snabbt, vilket innebär att mer fokus kan läggas på arbetet som ska utföras i förhållande till den tid det tar att rigga access-systemet kring det. Att slippa skylifts och byggnadsställningar håller naturligtvis också kostnaderna nere.

  • Säkert
Inom Högre Höjder Ropeaccess AB är utbildning och vidareutbildning av största vikt. Vi följer IRATA:s certiferingsstege (www.irata.org), vilket bland annat innebär kontinuerlig vidareutbildning inom metoder, säkerhet och även räddning om olyckan skulle vara framme. Skulle en olycka inträffa ger vår försäkring ett heltäckande skydd. Högre Höjder Ropeaccess AB är ansvarsförsäkrade i If upp till 10 miljoner kronor.


Tillinge kyrkaHusby-Sjutolft kyrkaIRATA-träning