Stockholm skyline
 

Vad vi gör:

 
 Skulle en olycka inträffa ger vår försäkring ett heltäckande skydd.
Högre Höjder Ropeaccess AB är ansvarsförsäkrade i If upp till 10 miljoner kronor.